Shrubs


Select Plant Type:
Botanical Name Common Name
 
     
Diervilla <br /> 'Kodiak Orange'

Diervilla
'Kodiak Orange'

Kodiak Orange Dwarf Bush Honeysuckle

 
Diervilla lonicera

Diervilla lonicera

Dawrf Bush Honeysuckle

                                         
Botanical Name     Common Name